כיבוד הורים

התורה מצווה אותנו לכבד את ההורים שלנו בכל רגע נתון. "כבד את אביך ואת אימך למען יעריכון ימיך" מצווה אותנו התורה הקדושה. השבחים שרבותינו מרעיפים על מי שמכבד את הוריו, הם עצומים ונשגבים.

כיבוד הורים – כמה זה באמת חשוב?

ישנן מצוות רבות שעליהם אין חולק באשר לחשיבותם. כך בדיוק היא מצוות אהבת וכיבוד ההורים שלנו. ההרחבה בחשיבות מצווה זו, שחכמינו זיכרונם לברכה נותנים לה, היא רבה ועצומה לאין שיעור.

לא פעם אנחנו שומעים על אנשים שהלכו עם המצווה הזו צעד אחד נוסף, וכך ניתן לראות את סיפור דמא בן נתינה המובא בגמרא, אשר נהג כבוד שיא בהורים שלו ובעיקר באביו, על שלא רצה להעירו משנתו גם עבור דינרי זהב רבים, שהיו יכולים לפרנסו לשנים רבות.

כיבוד אבא ואמא

כיבוד האבא והאמא של כל אחד מאיתנו, נחשב בכל העולם שמשהו מאוד טבעי, שעליו אי אפשר לחלוק. אנחנו לא באמת צריכים מצווה כדי לדעת שכיבוד ההורים הוא משהו הכרחי שיש לעשותו באופן טבעי ומוסרי.

העניין במצווה זו של כיבוד הורים היא רק כדי להיטיב עם האדם ולגרום לו לשכר רב יותר בשמים – גם עבוד משהו שברוב מוחלט של המקרים, היה עושה מלכתחילה.

עזרה להורים בבית

מתן עזרה להורים בבית, הוא אחד מהדרכים הרבות שאיתם אפשר להגיע למצווה זו. עזרה בבית היא אמנם דבר מאוד טבעי, אך כאשר ההורים שלנו נמצאים בו, לא פעם אנחנו סומכים עליהם שהם יעשו זאת.

חשוב לא לחכות שההורים שלנו יעשו את מטלות הבית, אלא נאזור כוח ונעשה עבורם את המטלות הרבות שיש בסלון, במטבח, בהורדת הזבל או בכל פעולה המצריכה מאמץ ועזרה.

לעוד מידע, בקרו באתר לכבוד הרב כמוס עגיב