רשלנות רפואית בצבא – כל מה שצריך לדעת

שירות במסגרת צבא ההגנה לישראל מצריך כוחות נפשיים וגופניים לא מעטים מכל חיילת וחייל שמשרתים את המדינה. למרבה הצער, תאונות רפואיות קורות הן במסגרת טיפול צבאי והן מחוצה לו, אמנם כאשר יש תאונות רפואיות במסגרת הצבא או במהלך השירות ובמסגרתו, יהיה ניתן לדרוש פיצויים ולקבל הטבות שונות ואף הכרה באחוזי נכות מטעם משרד הביטחון.

חייל או חיילת רשאים ואף צריכים לעבור סדרות של בדיקות וטיפולים רפואיים במסגרת שרותם בצה"ל, הן בכדי להבטיח את בריאותם ושלומם האישי והן בכדי לבדוק את כשירותם לתפקידים השונים. קורה לא פעם שהטיפול הרפואי אותו הם מקבלים אינו עובר כשמו שצריך, באופן שפוצע ופוגע בחייל ברמה שגורעת מאיכות חייו בכלל, ובכשירותו הביצועית לתפקיד הצבאי בפרט.

מה הם הסוגים השונים של רשלנות רפואית במסגרת הצבא?

תביעה בגין רשלנות רפואית בצבא יכולה לזכות את התובע בפיצויים גבוהים וקביעת אחוזי נכות שיכירו בו כנכה צה"ל ויזכו אותו בהטבות ומענקים שונים, על פי קביעת אחוזי הנכות. אחוזי נכות יכולים להיות בגין פציעה גופנית או נפשית. רשלנות רפואית היא כל מקרה בו החייל או החיילת נפגעים בעקבות מתן טיפול רפואי לקוי. 

סוגים שונים של רשלנות רפואית

ראוי למנות את הסוגים השונים הנופלים תחת הגדרה של "טיפול רפואי לקוי" במסגרת הצבא. לדוגמא:

  • רופא צבאי שביצע אבחון שגוי של מחלה, או לא הצליח לאבחון (בכלל או לא בזמן).
  • הרופא העניק טיפול רפואי לא מקצועי ושלא על פי הנהלים, הכללים והדרישות.
  • מתן תרופה שאינה מתאימה.
  • חוסר קבלת הסבר מלא ומספק בנוגע למצבו הבריאותי של החייל/ת
  • חוסר הפנייה אל רופאים מומחים להמשך טיפול נאות ומתאים

זוהי רשימה חלקית של מקרים בהם אפשר לקבוע כי אכן נעשתה פה רשלנות רפואית צבאית. בכל מקרה כזה או אחר, מומלץ ביותר לפנות אל עורכי דין המתמחים במתן סיוע וליווי משפטי בתחום זה.

פרטים נוספים באתר: https://www.hameiri-law.co.il/